Dret de retirada

L'Escola Cota 2500 es reserva el dret a la retirada dels continguts de la Pàgina Web.

Els continguts no es poden alterar i només es poden imprimir els mateixos per finalitats informatives.

L'Escola Cota 2500 pot alterar els continguts quan ho consideri oportú i sense la obligació de comunicació prèvia.

L'Escola Cota 2500 pot restringir l'accés a la present Pàgina Web quan sigui necessari per imperatius tècnics.

Els usuaris no podran accedir a la present Pàgina Web amb objecte d'ocasionar danys en qualsevol material propietat de l'Escola Cota 2500, ni amb l'objecte de perjudicar a tercers que fagin ús d'aquest material.