Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DRETS D’ÚS DELS LLOCS WEB ESCOLAESQUILAMOLINA.COM; ESCOLAMASELLA.COM Y SKIALP2500.COM

L’accés al lloc web implica la plena acceptació de la present política de privacitat i drets d’ús. El lloc web pot contenir elements de seguiment i estadístiques d’usuaris,

El lloc web pertany a:
ESCOLA ESQUÍ COTA 2500, S.L.,
C.I.F. B17910332,
DOMICILI SOCIAL: Avda. Pirineus 33, Alp (Girona)

Poden contactar en  la direcció postal i al correu electrònic afabra@skialp2500.com . En relació al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals facilitades per l’usuari en els formularis de contacte publicats a skialp2500.com, escolaesquilamolina.com i escolamasella.com estan inclosos en un fitxer informàtic propietat i responsabilitat d’Escola Cota 2500 S.L., i registrat a l’Agencia Española de Protecció de Dades. Les dades no seran tractades amb cap fi, només el de garantir l’accés a la informació sol·licitada, la participació en els comentaris del lloc web i per rebre la informació sol·licitada d’acord al formulari utilitzat en cada cas per l’usuari, i mai serà cedit a tercers només en els casos expressament indicats en el mateix formulari per a donar compliment al servei o informació sol·licitat per l’usuari en relació a la informació o serveis prestats per tercers i que així es fa constar en les pàgines corresponents. En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades dirigint-se a qualsevol de les direccions indicades en el paràgraf anterior.

ADICIONALMENT EN CUMPLIMIENT DEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 de abril de 2016), aportem la següent informació:
Responsable del tractament de les dades:
ESCOLA ESQUÍ COTA 2500, S.L.,
C.I.F. B17910332,
DOMICILI SOCIAL: Avda. Pirineus 33, Alp (Girona)

Poden contactar en el correu electrònic afabra@skialp2500.com, en la direcció postal Avda. Pirineus 33, 17538 Alp (Girona).

Finalitat de la recollida de dades:

  • Gestionar les comandes  de productes i serveis sol·licitats a través de las botigues online, així com la prestació de serveis  sol·licitats a través d’Escola Esquí Cota 2500.
  • Gestionar l’enviament d’informació per correu electrònic de les publicacions i activitats de Escola Esquí Cota 2500 d’acord a les preferències indicades per l’usuari. Amb la finalitat d’oferir  productes o serveis d’acord amb els seus interessos i de millorar l’experiència d’usuari, podem elaborar un perfil comercial. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.
  • Si el formulari utilitzat està vinculat a la sol·licitud d’un servei o informació d’una altra empresa o entitat les dades son enviades automàticament a aquesta empresa o entitat, regint-se en el seu cas per la política de privacitat d’aquesta empresa o entitat. El fet d’enviar les seves dades mitjançant el formulari publicat en el lloc web significa que ha llegit i accepta aquestes polítiques de privacitat de l’empresa o entitat, que podrà llegir visitant la seva web que està enllaçada sempre junt amb el formulari de contacte.

Legitimació de la recollida de dades:

  • Consentiment de l’interessat, en el seu cas, per l’enviament d’informació per correu electrònic sobre  els productes i serveis de Escola Cota 2500.

Destinataris de los dades: Les dades NO SON CEDIDES A TERCERS i per tant no hi ha cessió internacional de les dades fora d’España, l’únic destinatari de les dades és Escola Cota 2500 S.L.

Drets de l’usuari: L’usuari té dret l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat de les seves dades així com oposar-se a la recollida dels mateixos amb les limitacions recollides en la legislació vigent per el compliment dels contractes de serveis i de compra-venta realitzats per l’usuari. Per posar-se en contacte amb nosaltres en relació a aquests drets pot usar les dades de contacte indicades anteriorment. Igualment pot presentar una reclamació davant l’Agència Española de Protecció de Dades (AGPD.es).

Temps màxim de manteniment de les dades: No existeix cap limitació temporal prevista per el manteniment de los dades. En el cas de les dades recollides per la realització de factures, aquests seran mantinguts un mínim de 5 anys d’acord al que marca la legislació vigent, podent ser eliminats posteriorment.

Automatització del processament de los dades: l’única automatització en relació a les dades es la seva recollida i emmagatzemant a través de los formularis en les webs indicades anteriorment. No existeix cap altres processament automatitzat de los dades ni elabora perfils d’ús.

Seguretat de les dades: las aplicacions informàtiques en les que s’emmagatzemen les dades son mantingudes i actualitzades en les seves versions més actuals i segures disponibles en cada moment a més d’utilitzar altres barreres de protecció addicionals (firewall).

DRETS D’ÚS

L’usuari pot utilitzar la informació publicada en el lloc web para uso personal sense restricció alguna.

L’ús comercial de qualsevol contingut d’aquets lloc web queda expressament prohibit excepte el dret de cita inherent a una publicació pública. Queda prohibida tota reproducció total o parcial dels continguts excepte exprés permís per escrit  d’Escola Cota 2500, sigui quin sigui el mitjà pel què s’accedeixi al contingut. El dret de cita inclou como a màxim la reproducció de titulars i fragments de text d’una extensió màxima de 30 paraules de cada contingut individual d’aquest lloc web.