Condicions Generals

Dades del titular:

En cumpliment de la lley 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, el titular de la present Pàgina Web es la societat mercantil " ESCOLA D'ESQUÍ COTA 2500" domiciliada en Alp (Girona) a Avinguda Pirineus 33, amb CIF: B17910332.

Condicions d'ús:

Els usuaris que accedeixin a aquesta Pàgina Web, tindran que respectar els termes i condicions recollits en aquest avís legal i en l'ordenament jurídic vigent en aquell moment. L'ús de la Pàgina Web amb finalitat indeguda està prohibit.

Propietat Intelectual:

L'Escola d'esquí Cota 2500, és titular de la propietat intelectual dels continguts d'aquesta Pàgina Web.

Pels usuaris, accedir a la pàgina no concedeix cap dret de propietat intelectual.

els usuaris no poden reproduir, utilitzar, distribuir, divulgar,comunicar públicament, copiar o transformar els continguts publicats en aquesta Pàgina Web amb finalitat comercial, ni atribuir l'autoria, total o parcial, dels mateixos. Qualsevol ús que els usuaris realitzin de la Pàgina Web obliga a deixar constància de la autoria de l'Escola Cota 2500.

Segons les condicions comercila establertes per Escola Cota 2500, no hi haurà dret a devolució del imports pagats 48 hores abans de la realització de l'activitat. No obstant, si  la causa de l'anulació és justificada, podrá postposarse de mutu acord entre les parts, la realització de l'activitat durant la temporada en curs.