Esport Blanc Escolar

Esport Blanc Escolar

Els programes de promoció escolar s'emmarquen en el desplegament de les línies i plans d'acció del Pla Estratègic dels Esports d'Hivern a Catalunya. Les entitats que col·laboren per portar a terme el desenvolupament específic d’aquest programa són: - El Consell Català de l'Esport del Departament de Presidència, juntament amb el Servei de Currículum d’infantil i primària del Departament d'Educació. Les representacions territorials de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de Lleida, Girona i Barcelona; i els Consells Esportius de cada comarca (Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà i Ripollès). - La Federació Catalana d’Esports d’Hivern. - Les estacions d’esquí catalanes. - Les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona. - Els consells comarcals de les comarques participants